MTÜ Kammermuusikud (2008-2015 kandis MTÜ nime “Muusikasõprade Selts”) asus ellu 2008 a. suvel, pärast Eesti Interpreetide Liidu koosolekut ning sealseid vestluseid eesti süvamuusikakultuuri arenguvõimaluste üle Eestis. Tollasel Eesti Interpreetide Liidu juhatuse esimehel pianist Kadri-Ann Sumeral ja pianist Diana Liivil tekkis mõte organiseeritumalt esitada klassikalist kammermuusikat mõisakoolides, et juurutada süvakultuuri tarbimist ka väljaspool suuremaid linnu, harida koolinoori ning rakendada suurepärasel ning kasulikul moel silmapaistvaid eesti akadeemilise haridusega tegevmuusikuid. Eesti kultuuriruumis on mõisakoolid unikaalsed keskused, kus on ühendatud haridusasutus, kultuurimälestis ning ajalooline kontserdipaik. Nii sündis sari “Mõisamängud” (2008-2010 kandis sari nime “Kammermuusika mõisakoolides”).
Kuna sari leidis sooja vastuvõtu, siis laienes see ka suviti toimuvaks avalike kontsertidega suvefestivaliks koostöös Eesti Mõisakoolide Ühenduse korraldatud Unustatud mõisate külastusmänguga. Suvefestivalist on tänaseks saanud ka hea väljund Kammermuusikute rahvusvahelistele suhetele.

Kontserdisari “Kammermuusikud Linnas” pakub juba alates 2011. aasta sügisest igakuiseid vaheldusrikkaid kontserte. Sarja korraldavad Tallinna Keskraamatukogu ja MTÜ Kammermuusikud. Sarja kunstiline juht on Kadri-Ann Sumera.  2013-2015 kandis sari nimetust “Kammermuusika linnas”. Sari sündis algselt soovist Kammermuusikute sarja “Mõisamängud” raames loodud huvitavaid kontserdikavasid esitada ka Tallinnas ning sobival võimalusel mujal linnades. Tänaseks on sari kujunenud iseseisvaks kammermuusika kontserdisarjaks,  mis on leidnud oma kindla publiku ja kus on esinejateks koosseisud, keda mujal Tallinnas tihti mängimas ei leia.

Heli- ja sõnakunsti ühendav rahvusvahelise mõõtmega sari HELIjaKEEL sündis mõttest tekitada erinevate kultuurivaldkondade vahelist koostööd ja sünergiat, hõlmata laiemat publikut ning pakkuda erilisi kultuurielamusi. Sari väärtustab eelkõige tänapäeva kirjandust ning muusikat, elades kaasa kultuuri kujunemisele ja uute teoste sünnile.

Alates 2014 kevadest on Kammermuusikutel büroo aadressil Tondi 8A, Tallinn.

MTÜ Kammermuusikute kontserdisari “Kammermuusikud linnas” oli nomineeritud Tallinna Kesklinnavalitsuse 2015. a. Kultuuriauhinnale.