Mõisamängud 2023-2024

Noored klaverivirtuoosid
Kavas: Chopin, Liszt, Mozart, Bach jt. 

Esinevad oma vanuseklassis silmapaistvaimad Eesti noored pianistid – Madis Sikk (XI klass), Robert Tallo (IX klass), Kärt Mikalai (IX klass), Ingmar Poll (VI klass). Kõik õpivad käesoleval ajal MUBA-s. Neid ühendab ka osalemine 2024 jaanuaris tunnustatud Soome klaveripedagoogi, Hui-Ying Tawaststjerna meistrikursustel Tallinnas, Püha Johannese Koolis, kus nad osutusid valituks esinema kontsertidel “Mõisamängud” sarja raames. 

Kontsertidel koolides esinejad ja nende muusikutest vanemad tutvustavad ka koolinoortele eakohasel moel esitatavat kava. Omavanustega kogemuste jagamine on kahtlemata nii publikule kui esinejatele suureks inspiratsiooniallikaks!

Ingmar Poll (09.12.2010) alustas klaveriõpinguid 5 aastaselt. Tänaseks on temast saanud VI klassi
õpilane Tallinna Muusika-ja Balletikoolis (endine Tallinna Muusikakeskkool).Tema klaveriõpetajaks on Kai Ratassepp. Tema õpinguid iseloomustab järjepidevus, kiire areng, õpetaja poolne toetus ja oskuslik suunamine. Ta on üks nendest paljudest MUBAS õppivatest andekatest ja suure töövõimega lastest, kes mitu korda aastas käivad Eestist väljaspool konkurssidel ja esindavad kooli kontsertidel. Ingmar on võitnud auhinnalisi kohti järgmistel rahvusvahelistel konkurssidel :  “Virtuosi per musica di pianoforte” Usti nad Labemis, F.Chopini nim. konkursil Narvas,   A.Dvarionaite nim. pianistide konkursil Leedus,  pianistide  konkurssidel Alicantes ja Göteborgis, konkursil “Noor Muusik” Tallinnas. Vähem tähtis pole osalemine vabariiklikel võistlustel. Ta on kolmekordne “Eesti kõla ” ja konkursi “Parim noor istrumentalist “laureaat. Ingmar soovib oma tuleviku kindlasti siduda klaverimänguga.

Robert Tallo alustas klaveriõpinguid 7-aastaselt Nõmme Muusikakoolis õp Eero Läte klaveriklassis. Aastal 2020 astus ta Tallinna Muusikaskkooli, kus tema õpetajaks oli Marrit Gerretz-Traksmann. Käesoleval ajal õpib Robert Tallinna Muusika- ja Balletikooli üheksandas klassis Marrit Gerretz-Traksmanni ja Rasmus Andreas Raide juhendamisel. Robert on osalenud Kai Ratassepa, Mati Mikalai ja Hui-Ying Liu-Tawaststjerna meistrikursustel.

Kärt Mikalai (2008) alustas klaveriõpinguid 6-aastaselt. Aastal 2015 astus ta Tallinna Muusikakeskkooli. Praegu on ta IX klassi õpilane Tallinna Muusika-ja Balletikoolis. Tema klaveriõpetaja on olnud algusest peale Marja Jürisson. Kärt on osalenud paljudes meistriklassides, teda on juhendanud Hui Ying Liu Tawaststjerna, Marko Martin, Age Juurikas, Piotr Rozanski jt. Kärt on pälvinud preemiaid ja diplomeid ka mitmetel konkurssidel Eestis ja välismaal (Eesti Kõla, Parim Noor Instrumentalist, rahvusvahelised konkursid Valmieras, Riias, Göteborgis).

Madis Sikk (s 2006) alustas klaveriõpinguid 2016. aastal Tallinna Muusikakoolis Riina Maandi klaveriklassis. Huvi muusika vastu kasvas ning paljuski ajendatuna Mihkel Polli  meistrikursusest  jätkusid õpingud alates 2020. aasta detsembrist Tallinna Muusikakeskkoolis Marja Jürissoni  ja Mihkel Polli juhendamisel.  Praegu õpib Madis MUBA 11. klassis samade õpetajate juures. 2022. aasta sügisel  astus ta EMTA noorteakadeemiasse ning on jätkuvalt täiendanud end erinevatel rahvusvahelistel meistrikursustel. Madis Sikk on pälvinud  konkurssidel „Eesti kõla“, „Tallinna talent“, „Parim noor instrumentalist“ ning teistel konkurssidel mitmeid auhinnalisi kohti. Lisaks klassikalisele muusikale tegeleb Madis aktiivselt jazzmuusikaga ja täiendab end  selles valdkonnas Kristjan Randalu käe all.