Kareva plakatHELIjaKEEL
Doris ja Hillar Kareva

18.11.2012 kell 18 Tartu Ülikooli aula
19.11.2012 kell 19 Hopneri Maja

Doris Kareva on helilooja Hillar Kareva tütar. Lõpetanud Tartu Ülikooli romaani-germaani
filoloogia erialal, töötanud 1979. aastast ajalehes Sirp ja UNESCO peasekretärina aastatel
1992-2008. Avaldanud luulet, esseid ja lühiproosat, tõlkeid maailmakirjandusest, pälvinud
kaks riiklikku ja mitu kirjanduspreemiat, ka Valgetähe ordeni. Tema loomingut on tõlgitud
paarikümnesse keelde. Alates 2011. aastast on ta taas ajalehe Sirp kirjandustoimetaja.

Hillar Kareva (1931-1992) mahuka loomingu hulgas moodustab olulise osa kammermuusika – ka on ta kirjutanud kvaliteetseid ja läbikomponeeritud sonaate just pillidele, kel muidu repertuaari veidi napib. Kareva helikeel on heakõlaline ja rütmikas, ootamatute pööretega, siin leidub romantilist hingust ja põhjamaist kargust. Teemad lähtuvad sageli antiikmütoloogia ainestikust. Oma muusikuteed alustas Hillar Kareva viiuliõpingutega Herbert Laane käe all ja lõpetas Tallinna konservatooriumi 1956. aastal kompositsiooni erialal prof Eugen Kapi klassis. Ta oli tuntud ka kontrabassimängijana, osales nt Uno Naissoo ansamblites Swing Club ja Stuudio 8. Pikka aega tegutses ta muusikateooria õppejõuna Tallinna Riiklikus Konservatooriumis. 2003. aastal algatati Tallinna Muusikaakadeemias rahvusvaheline Kareva-nimeline saksofoni- ja trompetimängijate võistlus.

Doris Kareva loomingu esitlus ning HELIjaKEEL kontserdisarja tutvustus Tallinnas Solarise Apollo raamatukaupluses 15. novembril kell 17.30 ja Tartu Kaubamaja Apollo raamatukaupluses 18. novembril kell 13.

Kavas:

Doris Kareva:

“Harmoonia tund”, valik luulet

Hillar Kareva:

Kontsertpala trompetile ja klaverile (1969)
“Neli tuult” viiulile ja klaverile (1964)
Sonaat klarnetile ja klaverile (1972)
“Lamento” trompetile (1977)
“Neli Gemmi” (1975) ksülofonile, vibrafonile ja klaverile

Esitajad: Kristina Kriit (viiul), Toomas Vavilov (klarnet), Ivar Tillemann (trompet), Madis Metsamart (vibrafon, ksülofon), Diana Liiv (klaver), Doris Kareva (sõna)