Kadri-Ann kohvikusKammermuusikud linnas
Tubin 110, Sumera 65

Kadri-Ann Sumera (klaver)
Kavas: Bach, Brahms, Chopin, Saar, Tubin, Sumera
T. 20.10.2015 kell 17.30 Tallinna Keskraamatukogu suur saal

Romantism kui mõiste tähendab kitsamalt üht konkreetset ajastut kunstide ajaloos. Romantiline tunnetus on aga midagi palju laiemat, mis ei tunne aja piire – nii tajume me seda, mis on seotud tugevate ja sageli valusate emotsioonidega, aga ka müstilist ja saladuslikku, ebatavalist ja eksootilist, saatuslikku ja traagilist. Selles mõttes on selle kontserdikava mitmest sajandist kokku pandud kava läbinisti romantiline, ja XX sajandi eesti autorite loodu ei jää siin mingis mõttes suurte Euroopa meistrite tööle alla. Nii Bachi suursugused koraaliprelüüdid, Brahmsi Rapsoodia kui Tubina Ballaad rahvamuusikast pärit teemale näivad kõnelevat mingist ammumöödunud heroilisest ajastust, justkui jutustades mingit traagilist kangelaseepost. Nende teoste helikeel on sellele paatosele vastavalt suurejooneline ja orkestraalne. Chopini ja Saare romantilisus avaldub pigem intiimsete hetkede püüdmises, pisikeste eriliste võluvate pildikeste maalimises ja detaili ilu jäädvustamises. Programmi lõputeos Sumeralt toob Chopini uneleva maailma otse 20ndasse sajandisse. Kumama jääb magusvalusalt tuikav nimetu igatsus.