Jandra PuuseppMõisamängud
Jõulud hinges
Kaia Tambi  (tšello),  Jandra Puusepp  (saksofon)
17.12.2008 kell 10 Rogosi mõis, Võrumaa
17.12.2008 kell 14 Hummuli mõis, Valgamaa

Kavas:
Johann Sebastian Bach: Tšellosüit, Flöödipartiita, Kahehäälsed inventsioonid

Johann Sebastian Bachi looming on paljude jaoks täiuslikkuse võrdkuju – ühtviisi veatud on tema muusikas nii matemaatilised süsteemid kui sisemine hingestatus ning dramaturgia. Vaatamata uskumatult täpsele struktuurile ja kindlaksmääratud liikumisele suutis Bach ometi panna oma loomingusse sügavat inimlikkust, improvisatsiooni hõngu ning kordumatuse võlu. Matemaatilised skeemid annavad muusikale juurde igavikulisust ning Jumala tunnetust. Sügavalt uskliku Bachi kogu loomingut läbib usk Kõigekõrgemasse ning harras ja tänulik leppimine maailmaga, nii nagu ta on.

Loomulikult polnud 18. sajandiks veel leiutatud saksofoni, millel tänapäeval sageli Bachi loomingu seadeid mängitakse. Tundub aga, et autentsuse nõudest võib Bachi puhul sageli mööda minna: ta ise jättis mitme oma teose juurde esituskoosseisu märkimata. See tähendab, et tähtis on meloodiate ning harmooniate liikumine, mitte aga niivõrd kõlavärv. Seetõttu polegi midagi eriskummalist selles, kui ka antud kavas esitab flööditeoseid saksofon ning algselt klavessiinile kirjutatud inventsioone tšello ja saksofoni duo.