Sigrid MutsoDiana Liiv 1Mõisamängud
Mu süda, ärka üles
Sigrid Mutso (sopran), Diana Liiv (viiul)
Kavas: Mart Saar, Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach, Cyrillus Kreek

Eesti muusika on lahutamatult seotud meie rahvamuusika, kommete ja ajalooga. Laul kuulus igapäeva toimetuste juurde, laulu abil pandi vili paremini kasvama ja vihm õigel hetkel sadama. Lauluga kasvasid lapsed, tekkisid paarid, laul käis rõõmu ja hingevaluga koos. Peaaegu kõik eesti heliloojad on eesti rahvalaulust oma loomingule tuge otsinud ja püüdnud luua muusikat, mis just seda rahvakillukest siin maasiilul kuidagi kirjeldaks ja väljendaks. Eesti muusika klassiku Mart Saare muusika on neist püüdlustest hea näide. Peaaegu kogu tema muusika on rahvaliku pärandiga lähemat või kaugemat teed pidi seotud. Ta oskab ka lihtsaimad, isegi naiivsed viisijupid kuidagi ajatult kõlama panna, neile igavikuline ja sügavalt puudutav mõõde juurde anda. 

Algava advendiaja meeleolu aitavad luua kuulsate aariate kõrval Bachi kantaatidest ning  Händeli Messiasest erilise ilmega eesti vaimulikud rahvaviisid, mida on hulgaliselt kogunud ja kirja pannud Cyrillus Kreek. Kontserdil kõlavad esinejate seaded Kreegi vaimulikest rahvaviisidest.