Olga VoronovaMõisamängud 2017-2018
Dumki  
Olga Voronova (viiul), Leho Karin (tšello), Mati Mikalai (klaver),
Kavas: Dvoařák, Kodály

Tšehhi helilooja Antonín Dvořák (1841-1904) sündis kõrtsmiku ja mõisateenija peres. Ta õppis muusikat külakooliõpetajate juures, hiljem Praha orelikoolis, mängis teatriorkestris vioolat. Heliloomingu kõrval teenis elatist muusikatundide andmisega ja orelimänguga kirikus. Aastal 1891 oli Antonín Dvořák Praha konservatooriumi õppejõud, 1892–1895 New Yorgis Riikliku Konservatooriumi juhataja ja õppejõud. Elu lõpuaastatel 1901–1904 juhtis taas Praha konservatooriumi.

Antonín Dvořák oli populaarne ja austatud helilooja nii kodu- kui välismaal; on tänini kõigi aegade tuntuim tšehhi helilooja. Dvořáki looming on stiililt mõõdukas romantism märgatavate tšehhi jt slaavi rahvaste rahvamuusika mõjudega. Antonín Dvořák loomingust peegeldub Beethoveni ja Schuberti, hiljem ka nt Wagneri ning helilooja enda lähedase sõbra ja toetaja Brahmsi eeskuju. Huvitavaid mõjusid andis tema loomingule Ameerika-periood, mil helilooja huvitus nii mustade spirituaalidest kui ka Ameerika põliselanike muusikast. Antonín Dvořák on kirjutanud 9 sümfooniat, 11 ooperit (sealhulgas “Näkineid”), sümfoonilisi poeeme, hulgaliselt vokaal- ja kammermuusikat, ühtekokku üle saja heliteose. Populaarsemad tema töödest on üheksas sümfoonia e-moll op. 95 “Uuest Maailmast” (1895) ning tšellokontsert, samuti “Slaavi tantsud”.

Antonín Dvořáki klaveritrio alapealkirjaga “Dumki” on üks helilooja populaarsemaid teoseid ning ühtlasi ka üks mängitumaid klaveritriosid kammermuusika repertuaaris. Pealkiri “Dumki” tuleneb ukrainakeelsest sõnast duma – mis viitab ballaadile, mõtisklusele või jutustusele. Teos on kuueosaline. Teos valmis aastal1891 ja saavutas koheselt suure publiku menu. 

Zoltán Kodály (1882-1967) oli ungari helilooja, haridustegelane, lingvist ja filosoof. Eestis võeti 1960ndail kasutusele tema muusikaõpetuse metoodika, mis tugines mitte absoluutsele, vaid suhtelisele helikõrgusele. Eestis sai see tuntuks JO-LE-MI-metoodikana. 

Esinejatest:

http://interpreet.ee/interpreedid/olga-voronova/

http://interpreet.ee/interpreedid/leho-karin/

http://interpreet.ee/interpreedid/mati-mikalai/