IMG_2088IMG_2093Mõisamängud. Kammermuusikute Suvefestival 2017. Baltisaksa muusikakultuur
Sagadi mõisa Mozart
Tõnu Kalm (klarnet), Olga Raudonen (tšello), Andre Hinn (klaver), Heidi Heinmaa (sõna, muusikateadlane)
Kavas: Wolfgang Amadeus Mozart, Christoph August Gabler

Saksamaal Mühltroffis sündinud Christoph August Gabler on niihästi Eesti kui ka arvatavasti kogu maailma muusikahuvilistele Vähetuntud tegelane. Gableri elukäik oli tihedasti seotud Eestimaaga ja siin kandis tegutsenud baltisaksa muusikaringkonnaga. Mitmekülgselt haritud Gabler, kes lisaks muusikale jõudis Leip­zigi ja Göttingeni ülikoolis tudeerida teoloogiat, juurat ja kameraalmajandust (nüüdse majandusteaduse eelkäija), saabus Eestimaale 1797. aastal ja asus siin kõigepealt muusikaõpetajana tööle oma sõbra kohtunik von Focki perekonnale kuulunud Sagadi mõisas, Virumaal. Mõne aasta järel kolis Gabler aga Tallinnasse, kus ta auväärse ametikoha kõrval Eestimaa Ülem-maakohtus jätkas oma muusikalist tegevust ja astus regulaarselt üles nii pianisti kui ka heliloojana. On teada, et peale Tallinna esines Gabler ka Tartus ja Riias, kus ta samuti tõestas end võimeka ja hea maitsega muusikuna. Gabler elas mitmeid ameteid pidades Eestimaal 1836. aastani, misjärel veetis elu viimased aastad Peterburis, kus suri tagasitõmbununa.
Gableri tegevus Tallinnas oli niisiis igati silmapaistev. Ka tema üheteistkümnest lapsest on mõnigi jätnud jälje siinsesse kultuurilukku, tegutsedes muusiku, noodikirjastaja või arhitektina. Sama hästi ei ole läinud paraku Gableri heliloomingul, mille tuumiku moodustanud peamiselt Tallinnas loodud arvukad klaveriteosed on nüüdseks unustusse vajunud. Teadaolevalt ei ole need seniajani jõudnud mitte ühelegi helikandjale ja ka suurema osa teoste noodimaterjal on tõenäoliselt hävinud.

Antud kontserdil on Gableri muusika kõrvutatud tema kuulsa kaasaegse, Wolfgang Amadeus Mozarti muusikaga. Muusika kõrvale kuuleb muusikateadlase Heidi Heinmaa vestlusi baltisaksa muusikakultuurist ja selle seosest eesti mõisate ja muusikaajalooga. 

Pianist Andre Hinn on salvestanud 2016 CD-plaadi “Salzburgist Revalini” Gableri muusikaga.