Diagrammid. Kogu Arvo Pärdi klaverilooming. Tähe-Lee Liiv (klaver)
Plaadiesitluskontsert 

L 11.11.2023 kell 17 Arvo Pärdi Keskuses, Laulasmaal
Piletid: 20.- (sooduspilet); 30.- (tavapilet); 50.- (toetajapilet)
Kavas: Arvo Pärt, Johann Sebastian Bach, Heino Eller jt. 

Silmapaistval noorel pianistil Tähe-Lee Liivil on käesoleval sügisel ilmumas debüütalbum kogu Arvo Pärdi klaverimuusikaga. Plaadi annab välja Estonian Record Productions (ERP). Albumile on salvestatud nii Arvo Pärdi varajased klaveriteosed, mis valmisid tudengipäevil – Sonatiinid, Partiita, „Neli lihtsat tantsu”; küpsemas eas loodud dodekafoonilise helikeelega katsetav „Diagrammid”; filmi- ja teatrimaailma ajendil valminud „Ukuaru valss” ja „Memme musi” ning hilisemad tintinnabuli-stiilis klaveripalad – „Aliinale”, „Variatsioonid Ariinuška tervekssaamise puhul” ja „Anna-Mariale”. Lisaks sooloteostele on plaadistatud ka kaks tintinnabuli stiilis teost klaveriduole – „Pari intervallo” ja „Hümn suurele linnale”. Duodes on kaastegev Marrit Gerretz-Traksmann, üks tunnustatumaid Pärdi muusika interpreete Eestis. Tähe-Lee plaadil on esmakordselt maailmas koos kõik Pärdi olemasolevad sooloklaveriteosed, lisaks ka kõik olemasolevad duoklaveriteosed.

Tähe-Lee Liiv: „Olen väga tänulik aastatepikkuse koostöö eest Pärdi muusikasse süvenemisel Arvo ja Nora Pärdile ja Pärdi Keskusele.”

Tähe-Lee lapsepõlve lemmikteoseks oli Pärdi „Liblikad” tsüklist „Neli lihtsat tantsu”, sellele esmasele kokkupuutele järgnesid kontserdid Pärdi muusikaga Laulasmaal Arvo Pärdi Keskuses, sarjas HELIjaKEEL, sarjas Võim ja vaim – Arvo Pärt ja ENSV (selle salvestas ka ETV), festivalil “Pärdi päevad” koostöös Vox Clamantis ansambliga jt.

Plaadiesitluskontserdil kõlab Arvo Pärdi muusika kõrval ka Johann Sebastian Bachi, Heino Elleri jt. klaverimuusika.

Tähe-Lee Liiv (2003) on noor eesti pianist, kes on saavutanud märkimisväärset edu nii kodumaal kui väljaspool eestit. Ta esineb regulaarselt solisti ja kammermuusikuna ning on soleerinud mitmete oluliste orkestrite ees. Tähe-Lee suurimateks saavutusteks on Eesti Pianistide Konkursi võit (2019) ning ETV telekonkursi “Klassikatähed” võit (2020), olles mõlemal juhul ka noorim osaleja (16. a.). Lisaks on ta võitnud olulisi auhindu mitmetel rahvusvahelistel konkurssidel.

Info Arvo Pärdi Keskuse kodulehel

CD koduleht 

Diagrams. Album presentation concert

Saturday, November 11, 2023, at 5 pm

Description

Record album: Diagrams. The complete piano works of Arvo Pärt. Tähe-Lee Liiv (piano).

Album presentation concert 

Arvo Pärt, Johann Sebastian Bach, Heino Eller and others. 

The outstanding young pianist Tähe-Lee Liiv is releasing her debut album of Arvo Pärt’s complete piano music this autumn. The album will be released by Estonian Record Productions (ERP). The music album includes Arvo Pärt’s early piano works, which were composed during his student days — sonatinas, Partita, Four Easy Dances, Diagrams, which is a piece experimenting with a dodecaphonic sound language created at a more mature age, Ukuaru Waltz and Mommy’s Kiss which were inspired by the film and theatre world, and the later tintinnabuli-style piano pieces — Für Alina, Variations for the Healing of Arinushka and Für Anna Maria. In addition to the solo pieces, Tähe-Lee Liiv has also recorded two piano duets in the tintinnabuli style — Pari intervallo and Hymn to a Great City. Marrit Gerretz-Traksmann, one of the most acclaimed Estonian interpreters of Pärt’s music, is joining in for the duets. This is the first time in the world that all of Pärt’s existing solo piano works are included on one album, as well as all of his existing piano duets.

Tähe-Lee Liiv: “I am very grateful to Arvo and Nora Pärt and the Arvo Pärt Centre for their long standing support and helping me immerse myself in Pärt’s music.”

Tähe-Lee’s childhood favourite was Pärt’s Butterflies from the cycle Four Easy Dances, this first encounter with Pärt’s music was followed by concerts in Laulasmaa at the Arvo Pärt Centre, in the series HELIjaKEEL (SOUNDandLANGUAGE), in the series Võim ja vaim – Arvo Pärt ja ENSV (Authority and Spirit. Arvo Pärt and the ESSR) (it was also recorded by ETV) and others. 

In addition to Arvo Pärt’s music, the album presentation concert will also feature piano music by Johann Sebastian Bach, Heino Eller and others.

Tähe-Lee Liiv (2003) is a young Estonian pianist who has achieved remarkable success both at home and abroad. She performs regularly as a soloist and chamber musician, and has soloed with several acclaimed orchestras. Tähe-Lee’s major achievements include winning the Estonian Pianists Competition (2019) and the ETV television competition “Klassikatähed” (Classical Stars) (2020), being the youngest participant (16 years old) in both competitions. In addition, she has won key prizes in several international competitions.